Psí parky, aneb bezpečný volný pohyb psů v Hradci Králové

29. 4. 2022

zpět na úvodní stranu

Jsem rád, že v Hradci Králové se po letech diskusí dostáváme ke konkrétnějším úvahám o realizaci psího parku. Zastávám jednoznačný názor, že psí parky by měly být zřizovány ve městech hned z několika důvodů. Tím hlavním je zvýšení bezpečnosti občanů versus umožnění volného pohybu psů a jeho snazší kontroly. Majitelé psů budou mít šanci zabránit porušování platné legislativy, kterého se de facto dopouštějí volným pohybem psů na veřejném prostranství či lese. Ohraničený psí park má také velkou šanci zabránit případnému napadení cizí osoby, kdy vina, ale není vždy u psa. Víme například, že děti si nedokáží uvědomit, co se může stát, když se před volně pobíhajícím psem na sídlišti s křikem rozeběhnou. Mnohdy si tuto skutečnost neuvědomují ani dospělí, když okolo psa, který není na vodítku, běží či projíždějí na kole.

Stále stoupající potřeba být majitelem psa zapříčiňuje každoroční nárůst počtu registrovaných psů v našem městě. V současné době jich Hradec Králové eviduje více než 6500 a upřímně si myslím, že reálný počet je ještě o 2.000 až 3.000 vyšší  – ať už se jedná o psy, kteří jsou neregistrovaní, nebo jsou registrovaní v jiné obci. Současná legislativa města Hradce Králové povoluje volný pohyb psů jen za stanovených podmínek, které se ukazují být nedostatečné. Platná obecně závazná vyhláška č. 5/2004 je s ohledem na rok svého vzniku již v mnohém neodpovídající nynějším potřebám, jak majitelů psů, tak všech ostatních.

Již více než 15 let se zabývám aktivní přípravou loveckých psů na zkoušky z lovecké upotřebitelnosti a výcvikem základní poslušnosti. Často se setkávám s nevědomostí majitelů psů a v rámci své odborné praxe se je snažím seznámit a poučit o nutnosti dodržování povinností souvisejících s vlastnictvím psa. Další nástrahou a častým neuvědoměním si nastalé situace je opuštění hranic města, kdy se mnozí majitelé mylně domnívají, že za hranicí města ve volné přírodě pozbývá platnost povinnosti mít psa na vodítku. Čímž v mnoha případech nevědomky porušují jinou část platné legislativy, když při procházce nechávají psa volně pobíhat na poli, louce nebo v lese. Zde se pak jedná zejména o porušení zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., konkrétně pak § 10 a dále. I to je další z důvodů, který by měl přispívat k rozhodování o užitečnosti vzniku psích parků.

Je potřeba si uvědomit, že není podstatné, o jaké plemeno psa se jedná. Všechna plemena, ať je to čivava nebo německý ovčák, mají až 98 % shodu své DNA se svým prapředkem Vlkem obecným (Canis lupus). Pro vlka byl vždy volný pohyb přirozený a do jisté míry zárukou přežití. Právě proto je volný pohyb pro psa (Canis familiaris) natolik přirozený pud, který bychom mu měli být schopni dopřát. Jen si představte, že byste byli nuceni se celý život při pohybu mimo vaše obydlí omezit jen pouze na striktně vymezenou hranici danou perimetrem vodítka svého pána. Proto se snažím již od roku 2015 aktivně hledat na území města Hradce Králové plochy pro pro volný pohyb psů – psí parky. V roce 2015 jsem se zúčastnil několika jednání se zástupci vedení města, avšak přes veškeré úsilí se tehdy tento projekt nepodařilo prosadit do priorit a získat na něj finanční prostředky, které by pokryly náklady spojené s realizací. V květnu letošního roku se jednání s městem o pilotním projektu psího parku začalo vyvíjet směrem, který dává naději na jeho brzké vybudování. Lokalita za koupalištěm Flošna, vybraná v roce 2015, se stále jeví jako vhodná pro jeho umístění. Dalším zvažovaným prostorem, který jsem navrhl na jednání zástupců Komise místní samosprávy s vedením města dne 5. 5. 2021, by mohla být lokalita na Moravském Předměstí – Východ. Usilovat o další psí park tak bude možné, jakmile se osvědčí pilotní projekt a spolu s tím budeme moci vytipovat další vhodná místa v našem městě. Technicky se bude jednat o oplocenou plochu sloužící k volnému pohybu psů, která bude u vstupu viditelně označena. Takovéto psí parky jsou zcela běžnou součástí evropských měst a přispívají k vyváženému soužití lidí a zvířat, které samozřejmě vyžaduje toleranci a pochopení všech stran.