Parkování a ochrana zeleně na Moravském Předměstí – východ

02. 5. 2022

zpět na úvodní stranu

Zaparkovat, aniž bychom museli hodinu objíždět dům a čekat, až někdo odjede, případně aniž bychom museli parkovat příliš daleko – někdy téměř neřešitelný úkol. Své o tom vědí obyvatelé Moravského Předmětí. Zcela rozumím jejich potřebě zaparkovat svá vozidla, ale bohužel procesní a ekonomická náročnost spojená s výstavbou parkovacích domů prozatím brání realizaci tohoto koncepčního a potřebného řešení. Sídliště, která se zde nacházejí, byla vystavěna v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, kdy z pohledu tehdejší doby a norem bylo parkovacích míst vyčleněno dostatek.

Vzhledem k pokroku a zlepšení ekonomické situace je už ne jedno, ale obvykle dvě auta běžnou součástí každé domácnosti, a tak současná parkovací kapacita na sídlištích není a nemůže být dostatečná. Proto jsem po zvážení a zjištění objektivních parametrů této nelehké situace přednesl návrhy částečného řešení na setkání zástupců naší Komise místní samosprávy Moravské Předměstí  – Východ s vedením města, které se konalo 5. 5. 2021. Jako jedna z možností se jevilo využití stávajícího jízdního pruhu na méně frekventované čtyřproudové (sic!) komunikaci v ulici Milady Horákové. Bylo nasnadě využít pravého pruhu pro dočasné legální parkování vozidel obyvatel z přilehlých panelových domů, kteří by tak nebyli nuceni protiprávně parkovat svá vozidla na travním povrchu, kdy dochází k jeho devastaci. Hledání kompromisu mezi potřebami obyvatel a ochrannou zeleně je vždy náročně, ale toto řešení se jevilo jako velmi schůdné. Proto jsem na této schůzce inicioval zahájení činnosti realizace celého poměrně jednoduchého projektu, který navíc není ekonomicky příliš nákladný.

Snahou celé Komise místní samosprávy i mne jako jejího člena je aktivní a dlouhodobé hledání možností navýšení parkovacích kapacit v naší lokalitě. Mnohdy je to značné „martýrium“, ale věřím, že vždy je možné najít schůdné řešení parkování s důrazem na ochranu travnatých ploch a dřevin. Jak vidíte v ulici Milady Horákové dnes, kdy zde téměř „do roka a do dne“ od prvního jednání letos v květnu parkovací místa skutečně vznikla, částečné řešení parkovacího problému se nalézt podařilo. Budování parkovacích domů na sídlišti je během na podstatně delší trať, který však v žádném případě nesmíme vzdát. Musí zůstat jedním z hlavních bodů iniciativy a úsilí naší Komise místní samosprávy.