Borova tlapka bude díky nadačnímu fondu pomáhat dalším zvířatům i lidem

27. 6. 2022

zpět na úvodní stranu

Už 10 let je v Hradci Králové bezpečným přístavem páníčku a paniček i jejich psích přátel Kynologické centrum Borova tlapka, které vzniklo díky stovkám hodin dobrovolnické práce, odvedených v areálu zanedbané myslivecké střelnice v novohradeckých lesích.

Iniciátorem jeho vzniku byl v roce 2012 hradecký pejskař a popularizátor přírody Jaroslav Filip, který v červnu společně se svou ženou Leou představili představil veřejnosti další svůj počin, jenž na fungování kynologického centra přirozeně navazuje. „Nadační fond Borova tlapka jsme založili právě u příležitosti letošního jubilea. Má za cíl shromažďovat finanční i hmotné prostředky za účelem podpory a pomoci ohroženým či znevýhodněným zvířatům, stejně jako lidem, kteří se o ně starají a projevují osobní hrdinství při jejich záchraně nebo péči o ně,“ vysvětluje Jaroslav Filip.

Není to však pouze urgentní pomoc v konkrétních případech, která bude tým nadačního fondu zaměstnávat. Za cíl si kladou také přispět k vyššímu povědomí o problematice ohrožených zvířat. „Dalším rozměrem naší činnosti proto je působit v rámci preventivních a osvětových programů, popularizačních akcí, přednášek, vydávání publikací a rozšiřování obecného povědomí veřejnosti o možnostech pomoci ohroženým zvířatům,“ říká Lea Filip Oesterreicher, která se stala předsedkyní nadačního fondu.

Kynologické centrum Borova tlapka v novohradeckých lesích slouží nejen k výcviku psů, ale i jako místo setkávání, poznávání a porozumění lesu i přírodě. Vedle zájemců o výcvik psů jej navštěvují i školní a další dětské výpravy, které sem přicházejí za poznáním i poučením. Jaroslav Filip v rámci činnosti kynologického centra letos hned v prvních dnech ukrajinsko-ruského konfliktu začal organizovat pomoc zvířatům postiženým válkou a díky shromážděným finančním prostředkům vypravil několik konvojů s hmotnou pomocí k ukrajinským hranicím.